fbpx

Morbid Obezite

MORBİD OBEZİTE

Obezite; hem ülkemizde, hem de dünyada ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Ülkemizde, bir yandan önleyici tedbirler alınıp düzenlemeler yapılmaya çalışılırken, bir yandan da obezitenin cerrahi tedavisinin yaygınlaştırılması için yoğun bir çaba sarf edilmektedir.

Özellikle morbid obez grubuna giren hastaların yandaş hastalıklarının sıklığı ve yüksek komplikasyon riski, bu hastaların iyi düzenlenmiş bir merkezde, multidisipliner bir yaklaşımla ve gerekli eğitim ve sertifikaya sahip cerrahlarca opere edilmelerini zorunlu kılmaktadır.

Morbid obez hasta grubu; Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 40 ve üstü, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 35 ve üstü beraberinde; diyabetes mellitüs, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, artrit kalp hastalığı gibi, yandaş hastalığı olan hasta grubudur.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ)
Vücut ağırlığınızın, boy uzunluğunuzun karesine bölünmesi ile elde edilir.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ):

25 ve Altı İdeal Vücut Ağırlığı
25- 30 Aşırı Kilolu
30 -35 Class 1 Obez
35- 40 Class 2 Obez
40 ve 50 Class 3 Morbid Obez
50 ve Üstü Süper Morbid Obez

Morbid obez hastalar, toplumdan kendisini soyutlayıp hayattan haz alamaz hale gelir. Toplumda kendilerini gereksiz bir varlıkmış gibi hissedip; kendinden, ailesinden ve toplumdan uzaklaşmaya başlar. Bununla mücadele etmek için Bariatrik (Obezite) Cerrahi Merkezleri kurulmaya başlamıştır. Bu cerrahi merkezlerde sayısız hasta opere edilip, yeniden topluma ve ailesine kazandırılmaya çalışılmıştır.

Hatay ve Bölgesi’nde obezite cerrahisinde hizmet etmek üzere, hastanemizde Bariatrik (Obezite) Cerrahisi Merkezi Kurulmuştur. Merkezimiz için üst düzey Full HD Laparoskopik sistem alınmış olup, bu sistem ameliyatlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Hastanemizde genellikle dünyada en çok revaçta olan Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp- mide) yapılmaktadır. Ameliyatta midenin yüzde 70’i alınmaktadır. Hastada geride 120- 150 cc’lik hacimde bir mide kalmakta ve genelde 2 ya da 3 gün içerisinde taburcu edilmektedir. Hastalar, ilk bir yıl içerisinde maksimum kiloyu kaybeder. 2. Yılda bu süreç iyice yavaşlar. Uygun diyetle vücut kilosu korunmaya çalışılır. Bu konuyla ilgili diyetisyenimize ve hastalarımıza önemli görevler düşmektedir.

Bariatrik (Obezite) ve Reflü Cerrahisi Uzmanı
Genel Cerrah
Op. Dr. Cavit GÖKTAŞ

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir