fbpx

Diyabet ve Obezite

ÇAĞIMIZIN BÜYÜK SORUNU “DİYABET VE OBEZİTE”

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, “12-18 Kasım Dünya Diyabet ve Obezite Haftası” kapsamında diyabet ve obezite cerrahisindeki önemli değişikliklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Tüm dünyada, obezite ve diyabet hastalığının önemli bir tehdit unsuru olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Göktaş, “Ülkemizde 7 milyon kişi diyabet hastası ve bu hastaların çoğu TİP 2 diyabetli hastalardır. Diyabet cerrahisinde, hedef grup TİP 2 diyabetli hastalardır. Tip 2 diyabette, insülin üretimi yeterlidir, fakat işlevsel bozukluğu mevcuttur. Tip 2 diyabet tedavi edilmediğinde, 5-10 yıl içinde ciddi organ hasarlarına sebep olmaktadır. Tip 2 diyabete ne kadar erken müdahale edilirse, organların hasarları o kadar engellenmiş olur” açıklamasında bulundu.

 

Metabolik Cerrahide Neler Değişti?

Metabolik cerrahi ve obezite cerrahisini, artık her hastanenin uygulayamayacağını ifade eden Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, “Metabolik cerrahi ameliyatları, artık her hastanede yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın 13 Ekim 2017 tarihli ve 901 Sayılı yayımladığı genelge ile bu cerrahiye bazı kriterler getirilmiştir. Hastanede 3. Basamak yoğun bakımının olması ve bünyesinde; psikiyatri uzmanı, endokrin uzmanı, kardiyoloji uzmanı, gastroenteroloji uzmanı bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Metabolik cerrahiyi uygulayabilecek genel cerrahi uzmanının da eğitim almış ve bu konuda sertifikaya sahip olması şartı konulmuştur. Sağlık Bakanlığı’nı bu tedbirleri almaya iten en önemli sebep ise ameliyat sonrası ölümlerin önüne geçilmesi ve en aza indirilmesi gayretidir” dedi.

 

“Ameliyatla Tip 2 diyabet hastalarında yüzde 90 başarı yakalanmıştır”

Diyabet cerrahisinde Transit Bipartisyon ameliyatlarının arttığını belirten Op. Dr. Göktaş, “Obezite cerrahisinde, tüp mide ameliyatları en sık yapılan ameliyat olarak birinci sırada yer almakla birlikte, diyabet cerrahisinde Transit Bipartisyon ameliyatları, sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Bu ameliyatta tüp mideye ilaveten, ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerinden, 250. santim ince bağırsak, mideyle birleştirilmektedir. Ameliyatın sonucunda, gıdaların 1/3’ü normal yoldan, diğer 2/3’ü ise direk ince bağırsağın son kısmına giderek, emilim bozukluğu olmadan doygunluk hissi yaratıyor ve insülin direnci kırılarak, obezite ve diyabet hastalığı birlikte tedavi olmuş oluyor. 5-10 yıllık çalışmalar sonucu, Tip 2 diyabet hastalığında, yüzde 90’lara ulaşan başarılar ortaya konulmuştur. Bu ameliyat, insan fizyolojisini bozmamakta ve gastroskopik tetkiki engellememektedir. Safra yolları için yapılabilecek ERCP girişimler için de, engel bir durum taşımaması gibi avantajlar sunmaktadır. Bu yeni ameliyat, gastrit bypass ameliyatının kullanım sıklığını azaltacaktır. Gastrik bypass ameliyatlarının yan etkileri ortaya çıkmadığından, Transit Bipartisyonu popüler hale getireceği aşikârdır” ifadesinde bulundu.